износ 50%.

1200р за 4ре колеса

9372530555
Евгений