недалеко от центра (консерватория, горпарк, "Олимпия") в пределах 8000р.