Huawai E171 либо Huawei E1550, ZTE MF 639 звонить 89053429383-юрий либо сюда в личку